Fjøs – Else Myren og Steffen Fjørstad

Steffen Fjørstad og Else Myren fra innerste Haukedalen i Førde kommune, starta bygging av massivtrefjøs mai 2016. Fjøsen er planlagt for 35 årskyr med fult påsett av kviger. Med egen velferdsavdeling og naturlig ventilasjon. Fjøsen er oppført med gjødsel kjeller under, og mulighet for utviding ved behov.

Les mer
Fjøs – Elin Karin Hope og Geir Kjetil Aa Hope

Elin Karin Hope og Geir Kjetil Aa Hope vil ikke bare ha lausdriftsfjøs, men en fjøs der dyre-velferda har aller høyeste prioritet. En fjøs der støyende vifter er erstatta med  store luftinntak. En fjøs der nyfødde kalver blir plassert i igloar utadørs og uten kontakt med de voksne dyra inne i fjøsen. En fjøs med […]

Les mer